Задочно обучение - кандидатстване, класиране, записване

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ 


За учебната 2023/2024 г. в задочна форма на обучение се приемат студенти по следните специалности: 

- Машиностроене и уредостроене 

- Машиностроителна техника и технологии 

- Мехатроника 

- Автотранспортна техника 

Занятията на задочно обучение са два пъти в годината по 3 седмици (вкл. събота и неделя), като за зимния семестър са през м. Януари 2024 г., а за летния семестър - през м. Май 2024 г. 

Обучението е по държавна поръчка, семестриалната такса е 335 лв. 


Състезателният бал се образува като към оценките от дипломата за средно образование по математика и най-високата от физика, информатика или информационни технологии се прибави една от следните оценки:  

– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по български език и литература, умножена по 2.5  

– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по математика, умножена по 3  

– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по физика, умножена по 3  

– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по информатика, умножена по 3  

– от успешно издържан зрелостен изпит (матура) по информационни технологии, умножена по 3  

– от тест по математика (предварителен или редовен), умножена по 3  


Кандидатстване - от 01.08.2023 г. до 29.09.2023 г. 

Кандидатстудентските документи са:  

– заявление за кандидатстване до ректора с кодовете на специалностите  

– оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка), а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение – оригинал и ксерокопие за завършен първи гимназиален етап. Оригиналите се връщат веднага след подаване на документите. 

Документите се подават всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. в Учебен отдел - каб. 4424, 4426 и 4427. 


Документите можете да изпратите и на umo@tu-plovdiv.bg и да заплатите таксата за кандидатстване по банков път. В този случай си изтеглете заявлението, попълнете го, сканирайте го и заедно със сканираната диплома за средно образование (а за дипломираните след 2021 г. и удостоверение за завършен първи гимназиален етап) го изпратете на посочения мейл. 


Таксата за кандидатстване е 50 лв. и може да се заплаща:  

- в Учебен отдел при подаването на заявлението  

- на POS-терминал в касата на Филиала (стая 4249)  

- по банков път (предварително - по сметката на Филиала)  

IBAN: BG43UNCR75273154638901  

BIC: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив  

Посочват се имената на кандидат-студента и пояснение "такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София, Филиал Пловдив”.  

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца. 


Обявяване на първо класиране – 02.10.2023 г.  

Записване след първо класиране – от 03.10. до 10.10.2023 г. в работните дни от 8.30 до 16.30 ч.  


Телефони за информация - (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568 


Заявление за кандидатстване

 

Календар